Corren.se

Three Minutes reviewed in Östgöta Correspondenten

R & H, Corren” … Really exciting and well written …  Three Minutes is a very readable crime novel about the drug power of both money and people, no matter what kind of soul you are and where on earth you are … / … Rejält spännande och välskriven … Tre Minuter är en mycket läsvärd kriminalroman om knarkets makt över både pengar och människor, oavsett vilken typ av människa man är och var på jorden man befinner sig … “

 

 

hebban.nl, logo

Three Minutes on Hebban

Drie Minuten, Netherlands“They are and remain a special duo: Anders Roslund and Börge Hellström / Het is en blijft een bijzonder duo: Anders Roslund en Börge Hellström.”

An interview with Roslund & Hellström on Hebban. Read the whole story here.

UNT.SE logo

Three Minutes reviewed in Upsala Nya Tidning

“As is the standard with Roslund & Hellström, it is damnably thrilling as they depict the society and world of today. They have a language that makes the reading flow as if by itself, and you simply have to read the next chapter. And the next … / Som vanligt när det gäller Roslund & Hellström är det infernaliskt spännande samtidigt som de skildrar samhället och världen av idag. De har ett språk som gör att läsningen flyter av sig själv och man måste bara läsa ett kapitel till. Och ett till… “